De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert