Vergelijking MRDH

Vergelijking MRDH

Onderzoek

Vergelijking MRDH


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag stelt een rapportage op waarin zij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met twee andere vervoersautoriteiten vergelijkt.

De MRDH is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag. De MRDH is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio. De rekenkamer is deze vergelijking gestart naar aanleiding van een motie van de Haagse gemeenteraad. Het doel van deze vergelijking is om inzicht te bieden in de invloed van volksvertegenwoordigers en burgers binnen de MRDH en de mate waarin dit verschilt van andere vervoersautoriteiten.

Tijdslijn

 • 5 oktober 2023

  Aankondiging rapportage vergelijking MRDH

  Op 5 oktober 2023 is de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over een vergelijkende rapportage die de rekenkamer over de MRDH gaat opstellen. Hierin vergelijkt zij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met twee andere vervoersautoriteiten. 

  RIS316706 Aankondigingsbrief vergelijking MRDH

Onderzoekers

Sophie Henken

Projectleider

Alicia Majoor

Onderzoeker

Kariem Hommad

Onderzoeker

Groen in de buitenruimte

Groen in de buitenruimte

Onderzoek

Groen in de buitenruimte


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoeken of de gemeente Den Haag op koers ligt voor de realisatie van haar eigen doelen ten aanzien van groen in de stad. Het gemeentebestuur vindt groen in de stad erg belangrijk. Het noemt groen zelfs het ‘kapitaal’ van de stad. Groen zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen prettig in de stad kunnen leven en dat de gevolgen van klimaatverandering – zoals hitte en wateroverlast – verminderen. Toekomstbestendig groen levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de leefkwaliteit in de stad. Daarom heeft de gemeente Den Haag als doel om het groen in de stad kwalitatief te ontwikkelen en waar mogelijk nog meer te vergroenen. Wij gaan analyseren in hoeverre die vergroening daadwerkelijk plaatsvindt en of de gemeente koerst op het realiseren van haar (lange termijn) doelen.

Tijdslijn

 • 16 oktober 2023

  Publicatie onderzoeksopzet

  De onderzoeksopzet is hieronder te downloaden.

  Onderzoeksopzet Groen in de buitenruimte

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Projectleider

Kariem Hommad

Onderzoeker

Yaora van Wijland

Onderzoeker

Digitale veiligheid thuiswerken

Digitale veiligheid thuiswerken

Onderzoek

Onderzoek digitale veiligheid thuiswerken


Status:
Lopend

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de sterke toename van thuiswerken sinds het begin van de Coronacrisis heeft geleid tot kwetsbaarheden in de beveiliging van de gemeentelijke informatie en communicatie technologie. De toegang tot gemeentelijke systemen is met de uitbreiding van de mogelijkheden om thuis te werken verlegd van voornamelijk vanaf werkplekken op gemeentelijke werklocaties naar toegang via internet vanaf werkplekken binnen of buiten gemeentelijke werklocaties. De gemeente beheert veel informatie, waarvan een deel gevoelig is. Gevoelige informatie kan gaan over mensen en over bedrijven. Een goede beveiliging van deze informatie is nodig om de belangen van individuen en bedrijven niet te schaden.

Tijdslijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider

Sitora Sayed

Onderzoeker