Subsidies voor welzijnswerk

Subsidies voor welzijnswerk

Onderzoek

Subsidies voor welzijnswerk


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar subsidies voor welzijnswerk. De gemeente wil subsidies zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten zodat deze optimaal bijdragen aan het realiseren van de beoogde beleidsdoelen. De rekenkamer wil onderzoeken in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van haar doelen voor welzijnswerk.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

Tijdslijn

Onderzoekers

Sarike Verbiest

Projectleider

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Doris Bukman

Onderzoeksstagiaire

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Plaatsvervangend secretaris

De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Kort onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie

Kort onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie (LISE)

Onderzoek

Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie


Status:
Lopend

De rekenkamer doet onderzoek naar het Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie

Op 7 oktober 2021 zond het college de gemeenteraad een brief waarin deze wordt geïnformeerd over de start van de pilotfase van een revolverend Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) (RIS310093). Op 15 september 2020 publiceerden wij een Handreiking Revolverende Fondsen (RIS306216) met aandachtspunten voor de raad die van belang zijn bij de instelling van een revolverend fonds. Deze handreiking hebben wij naar aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 opgesteld, waarin is opgenomen dat 30% (€ 184 mln.) van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco bestemd wordt voor de energietransitie. Hoewel het college in reactie op de handreiking voor de raad (RIS307726) aangaf dat zij voor de toekomst de benoemde kernvraagstukken uit de handreiking zoveel als mogelijk wil ondervangen, constateren wij dat het college hier in de brief aan de commissie over LISE niet expliciet op reflecteert. We zullen onderzoek doen of voldoende rekening is gehouden met de aandachtspunten uit de handreiking.

Tijdslijn

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Thijs Bosma

Onderzoeker

Bewonersparticipatie in de energietransitie

Bewonersparticipatie in de energietransitie

Onderzoek

Bewonersparticipatie in de energietransitie


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar bewonersparticipatie in de energietransitie. Binnen de energietransitie richt dit onderzoek zich op de participatie van bewoners bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan betere bewonersparticipatie in de energietransitie, maar ook in andere beleidsdomeinen van de gemeente.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Sophie Henken

Projectleider

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer