Subsidies voor welzijnswerk

Subsidies voor welzijnswerk

Onderzoek

Subsidies voor welzijnswerk


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar subsidies voor welzijnswerk. De gemeente wil subsidies zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten zodat deze optimaal bijdragen aan het realiseren van de beoogde beleidsdoelen. De rekenkamer wil onderzoeken in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van haar doelen voor welzijnswerk.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

Tijdslijn

Onderzoekers

Sarike Verbiest

Projectleider

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Doris Bukman

Onderzoeksstagiaire

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Plaatsvervangend secretaris

De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Bewonersparticipatie in de energietransitie

Bewonersparticipatie in de energietransitie

Onderzoek

Bewonersparticipatie in de energietransitie


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar bewonersparticipatie in de energietransitie. Binnen de energietransitie richt dit onderzoek zich op de participatie van bewoners bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan betere bewonersparticipatie in de energietransitie, maar ook in andere beleidsdomeinen van de gemeente.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Sophie Henken

Projectleider

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer