De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Stand van zaken rekenkameronderzoek Jeugdzorg H10

Naar aanleiding van een verzoek dat op 18 maart 2021 is gedaan in de commissie Samenleving heeft de rekenkamer een brief opgesteld waarin de stand van zaken van het rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg is opgenomen. Deze brief kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de onderzoekspagina van dit onderzoek.