De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start onderzoek naar WMO

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning en zal zich richten op de opzet en uitvoering van de toegang.

Doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan een rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning. De rekenkamer zal onderzoeken in hoeverre de toegang van de WMO voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten. Onderzoeksvragen die hierbij beantwoord worden zijn:

  • In hoeverre is de opzet en uitvoering van de toegang in overeenstemming met wet- en regelgeving?
  • In hoeverre dragen de opzet en uitvoering van de toegang bij aan de doelstellingen van de decentralisatie van de WMO en van het gemeentelijk beleid?
  • In hoeverre komen de opzet en uitvoering van de toegang tegemoet aan de doelstellingen uit het dienstverleningsmodel uit de strategienota ‘Haagse dienstverlening: goed, gemakkelijk en snel.’?

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.