De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer Den Haag publiceert Handreiking revolverende fondsen

De rekenkamer heeft voor de gemeenteraad een handreiking opgesteld voor het opzetten van revolverende fondsen. De gemeente Den Haag wil een derde van de opbrengsten uit de verkoop van Eneco, ongeveer € 180 miljoen, besteden aan de energietransitie. De ambitie van de gemeente is om dit geld deels via één of meerdere revolverende fondsen beschikbaar te stellen voor projecten en initiatieven die de omschakeling naar duurzame energie mogelijk maken. De handreiking maakt voor de gemeenteraad duidelijk welke keuzes er zijn bij het opzetten van een revolverend fonds en wat de gevolgen daarvan zijn.

De aanbiedingsbrief aan de raad, de Handreiking revolverende fondsen en bijbehorende infographic zijn hieronder te downloaden.