De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Reactie op beleidsplan schuldhulpverlening

De rekenkamer heeft in 2015 het rapport ‘Een streep door de rekening’ gepubliceerd over de uitvoering van de schuldhulpverlening door de gemeente.

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport een raadsvoorstel aangenomen waarmee het college wordt opgedragen op vijf onderdelen verbeteringen door te voeren in de uitvoering. Met deze brief informeert de rekenkamer de raad over de wijze waarop het college in het onlangs aan de raad voorgelegde concept beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 (RIS 294247) uitvoering geeft aan het door de raad genomen besluit. Hieronder kunt u de brief downloaden.