De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek tarieven op de Haagse Markt ‘Uit de markt prijzen’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de tarieven op de Haagse Markt.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de tarieven op de Haagse Markt. Doel van dit onderzoek was om voor de raad inzichtelijk te maken of de doorbelasting van de kosten van de Haagse Markt aan (individuele) ondernemers in overeenstemming is met de hierover gemaakte afspraken. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen, en een feitelijk deel, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn opgenomen. Het onderzoek is op 18 juli 2019 gepubliceerd en aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Den Haag.

Het onderzoeksrapport, het bijbehorend persbericht en het raadsvoorstel kunt u hieronder downloaden.