De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Opvolgingsbrief onderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

De rekenkamer heeft voor de raad inzichtelijk gemaakt in hoeverre hiermee invulling is gegeven aan het raadsbesluit van 14 december 2017 (RIS 297663) dat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Eerlijk delen’ is genomen.