De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Onderzoeksvoorstel Sturen op maatschappelijke effecten

Op 6 september 2012 bood de rekenkamer de commissie Ruimte het onderzoeksvoorstel ‘Sturen op maatschappelijke effecten’ (op grote projecten) aan.