De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Onderzoeksplan G4 decentralisatie Jeugdzorg

Op 23 januari 2014 bood Rekenkamer Den Haag het onderzoeksplan ‘G4 onderzoek decentralisatie Jeugdzorg’ aan de commissie Samenleving aan.