De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Meerjarenstrategie 2017 – 2020

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Meerjarenstrategie 2017 – 2020 vastgesteld.

Met de meerjarenstrategie geven wij inzicht in de doelen voor de rekenkamer en de wijze waarop we daaraan invulling willen en kunnen geven. Download hieronder de meerjarenstrategie 2017 – 2020.