De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

De rekenkamer heeft het Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 gepubliceerd. In het Jaarverslag 2019 zijn de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar opgenomen. In het Jaarplan 2020 geeft de rekenkamer aan welke onderzoeken en overige activiteiten zij in 2020 zal uitvoeren. Een financieel en inhoudelijk overzicht van ons werk voor de gemeente Den Haag.