De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Hallo Den Haag, kunt u mij helpen?

Verbeter samenwerking gemeentelijke diensten voor een excellente dienstverlening aan de burger.

70% van de mensen is tevreden over de dienstverlening door de gemeente Den Haag. Dat is op zich een mooie score. De gemeente streeft er echter naar in 2015 een excellente dienstverlener te zijn met 90% tevredenheid. Voor het waar maken van deze ambitie bepleit de rekenkamer een betere samenwerking binnen de gemeente, meer regie door het klantcontactcentrum en het nog deskundiger afhandelen van vragen van inwoners.

Het hele persbericht en het rapport van de quick scan dienstverlening kunt u via de onderstaande links downloaden.