De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Factsheets begrotingsprogramma’s

De factsheets bieden per begrotingsprogramma zicht op het geld, het gemeentelijk beleid, actuele ontwikkelingen, en relevante onderzoeksrapporten van de rekenkamer en anderen.

U kunt in de inhoudsopgave eenvoudig de voor u relevante pagina’s vinden en doorklikken naar de achterliggende documenten. De rekenkamer beoogt met de factsheets bij te dragen aan de kaderstellende en controlerende taken van de Haagse gemeenteraad.