De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Eerste ervaringen jeugdzorgprofessionals na transitie

Op maandag 2 februari organiseerden de G4-rekenkamers een werkconferentie jeugdzorg in Den Haag.

Tijdens de werkconferentie werd er teruggeblikt op het onderzoek naar de decentralisatie jeugdzorg en aan de hand van stellingen werden ervaringen van de aanwezige jeugdzorgprofessionals gepeild en in de discussie die volgde nader uitgediept en genuanceerd.

Zie voor de uitkomst van de stellingen en discussie hieronder het verslag van de werkconferentie jeugdzorg.