De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief follow-up Treasury

In november 2008 heeft de rekenkamer een bericht aan de raad gezonden over de uitgezette gelden van de gemeente bij Landsbanki. In maart 2010 volgde een brief over de follow-up ten aanzien van het Treasury-statuut.