Ambtelijke staf

De ambtelijke staf van de Rekenkamer Den Haag stelt zich aan u voor.

Arjan Wiggers, secretaris

De secretaris is de hoogste ambtenaar van de rekenkamer en heeft de dagelijkse leiding over de medewerkers, stuurt externe onderzoekers aan, coördineert alle onderzoeken en werkzaamheden en bereidt de bestuursvergaderingen voor. Tevens is de secretaris aanspreekpunt voor externe contacten. Arjan Wiggers (1969) is per 16 maart 2015 secretaris van de Rekenkamer Den Haag. Arjan heeft een ruime ervaring in het (rekenkamer)onderzoek; vanaf 2005 als directielid en plaatsvervangend directeur bij de Randstedelijke Rekenkamer. Daarvoor in diverse functies in het beleidsonderzoek naar de Sociale Verzekeringen, waaronder vanaf 2002 als manager van de Onderzoeksafdeling van UWV. Hij heeft Wiskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Thijs Bosma, senior onderzoeker

Thijs Bosma (1971) is per 1 juni 2012 senior onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag. Hij werkt sinds 1997 bij de gemeente Den Haag, als secretaris van de welstandscommissie, beleidsmedewerker voor de stadsstedenbouwer en programmamanager wijkaanpak. Thijs studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, met specialisatie architectuur.

Floryt van Wesel, senior onderzoeker

Floryt van Wesel (1982) is sinds augustus 2017 werkzaam als senior onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag. Daarvoor was zij werkzaam als onderzoeker en docent onderzoeksmethodologie aan de Universiteit Utrecht. Daar werkte zij als methodoloog mee aan uiteenlopende onderzoeken binnen de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Zij is nog deels verbonden aan de Universiteit Utrecht. Floryt heeft psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is in 2011 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd met het proefschrift 'Priors & Prejudice: Using Existing Knowledge in Social Science Research'.

Coen Eisma, onderzoeker

Coen Eisma (1981) werkt vanaf 1 oktober 2015 als onderzoeker voor de Rekenkamer Den Haag. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt als onderzoeker bij verschillende Regionale Informatie en Expertise Centra, waar hij doeltreffendheidsonderzoek deed naar en adviseerde over het integrale veiligheidsbeleid als middel om het lokale criminele ondernemingsklimaat te verstoren. Coen is aan de Erasmus Universiteit opgeleid als bestuurskundige, met als specialisatie de relatie tussen digitale media, beleid en politiek.

Rutger Smit, onderzoeker

Rutger Smit (1981) is vanaf 1 januari 2014 onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag. Daarvoor was hij werkzaam bij de Rekenkamer Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanuit deze achtergrond heeft hij ervaring met een breed scala aan beleids- en rekenkameronderzoek. Rutger is als bedrijfskundige afgestudeerd (Erasmus Universiteit) met een onderzoeksmaster op het snijvlak tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving.

Mylena Willemsen, stagiaire

Mylena Willemsen (1996) werkt per 1 september 2017 als stagiaire bij de Rekenkamer Den Haag. Zij zal zich bezighouden met een oriënterend onderzoek naar de instrumenten en financiële middelen die de gemeente Den Haag inzet op het Economisch beleid. Mylena studeert Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management aan de Universiteit Leiden en heeft een minor Bedrijfswetenschappen gevolgd aan dezelfde universiteit. Daarnaast is ze studentlid in een commissie bij het Leids Universiteits Fonds en is ze actief bij haar studievereniging.