Wie zijn wij

De Rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur. De leden van de Rekenkamer Den Haag worden ondersteund door een ambtelijke staf.

Watze de Boer, voorzitter

Watze de Boer, voorzitter

Watze de Boer (1955) is jurist en sinds 2001 Voorzitter van de Rekenkamer van Utrecht (tot 1 maart 2014). Hij is afkomstig uit het (financiële) bedrijfsleven en is deels nog werkzaam op dit terrein. Naast de controle op de gemeente vindt hij het een belangrijke taak van de rekenkamer om de Hagenaars duidelijk te maken waar de gemeente mee bezig is. ‘Om burgers te betrekken bij de politiek is een transparant bestuur nodig. Het moet duidelijk zijn wat het beleid is, wat dat heeft gekost en wat daarvan terecht gekomen is'. Watze de Boer is voorzitter van Rekenkamer Den Haag sinds 1 november 2013.

Pauline Reeuwijk, plaatsvervangend voorzitter

Pauline Reeuwijk, plaatsvervangend voorzitter

Pauline Reeuwijk (1960) is sociaal psycholoog en sinds 1998 werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. Eerder is zij werkzaam geweest bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bij de voorloper van het UWV, het GAK. Vanuit die functies heeft zij vele onderzoeken uitgevoerd op het gebied van slachtofferzorg, sociale zekerheid, toezicht en verantwoording. Op dit moment is zij expert onderzoeker en programmacoördinator Zorg en Sociale Zekerheid bij de Algemene Rekenkamer.

Wicher Schönau

Wicher Schönau, rekenkamerlid

Wicher Schönau (1980) is ingenieur en vanaf mei 2014 lid van de Rekenkamer Den Haag. Hij is partner van Twynstra Gudde(Amersfoort/ Den Haag). Hier adviseert hij gemeenten over complexe bouwprojecten, governance en bedrijfsvoering van verbonden partijen. Tevens voert hij rekenkameronderzoeken uit op thema’s in de ruimtelijke ontwikkeling. In een tijd dat de belasting van raadsleden toeneemt, wil Wicher als lid van de rekenkamer zo feitelijk mogelijk laten zien hoe het bestuur in de stad Den Haag gevoerd wordt.