Wie zijn wij

De Rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur. De leden van de Rekenkamer Den Haag worden ondersteund door een ambtelijke staf.

Manus Twisk, voorzitter

Manus Twisk heeft bijna dertig jaar ervaring in de publieke sector op het gebied van financiën, control en bedrijfsvoering. Zo vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Zijn laatste werkzaamheden waren sinds 2015 in het Caribisch gebied als secretaris van de Colleges Financieel Toezicht op Curaçao, Sint Maarten, Aruba en BES-eilanden.

Pauline Reeuwijk, plaatsvervangend voorzitter

Pauline Reeuwijk, plaatsvervangend voorzitter

Pauline Reeuwijk (1960) is sociaal psycholoog en sinds 1998 werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. Eerder is zij werkzaam geweest bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bij de voorloper van het UWV, het GAK. Vanuit die functies heeft zij vele onderzoeken uitgevoerd op het gebied van slachtofferzorg, sociale zekerheid, toezicht en verantwoording. Op dit moment is zij expert onderzoeker en programmacoördinator Zorg en Sociale Zekerheid bij de Algemene Rekenkamer.

Wicher Schönau

Wicher Schönau, rekenkamerlid

Wicher Schönau (1980) is ingenieur en vanaf mei 2014 lid van de Rekenkamer Den Haag. Hij is partner van Twynstra Gudde(Amersfoort/ Den Haag). Hier adviseert hij gemeenten over complexe bouwprojecten, governance en bedrijfsvoering van verbonden partijen. Tevens voert hij rekenkameronderzoeken uit op thema’s in de ruimtelijke ontwikkeling. In een tijd dat de belasting van raadsleden toeneemt, wil Wicher als lid van de rekenkamer zo feitelijk mogelijk laten zien hoe het bestuur in de stad Den Haag gevoerd wordt.