Wat doet de rekenkamer?

Elke bestuurslaag is bij wet verplicht een onafhankelijke toezichthouder in te stellen: de rekenkamer. Voor het Rijk is dat al 200 jaar de Algemene Rekenkamer, bij de provincies zijn dat Provinciale Rekenkamers zoals de Randstedelijke Rekenkamer voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Bij de grotere gemeenten bestaan sinds 2006 rekenkamers, de Rekenkamer Den Haag is in 2008 ingesteld. Rekenkamer Den Haag werkt in G4 verband nauw samen met de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer. Ook met de Algemene Rekenkamer wordt regelmatig samengewerkt.

Rekenkamer Den Haag

De leden van de rekenkamer oordelen over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad. De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma maar luistert daarbij heel scherp naar de wensen van de gemeenteraad.

De rekenkamer van de gemeente Den Haag bestaat uit drie leden. Zij zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het gemeentebestuur. De staf ondersteunt de leden bij hun taken.

Taak

De rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid)
  • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid)
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid)

Doel

De rekenkamer versterkt met haar onderzoek de positie en het functioneren van de gemeenteraad. En verhoogt hiermee het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur. Daarnaast onderzoekt de Rekenkamer Den Haag de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente Den Haag. Zo werd in 2010 de aanpak van de veiligheid in Den Haag onderzocht.