Onderzoeksprogramma 2016

Het onderzoeksprogramma voor 2016 is conform Jaarplan 2016 ingevuld en deels in uitvoering.

Hieronder kunt u het Jaarverslag 2015 & Jaarplan 2016 downloaden.

Het onderzoeksprogramma voor de periode 2017 - 2020 is begin 2016 opgesteld en maakt onderdeel uit van de Meerjarenstrategie 2017 - 2020. Het onderzoeksprogramma voor deze periode kan nog wijzigen vanwege voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen en/of specifieke wensen vanuit de raad. De rekenkamer stelt ieder jaar in haar jaarplan het definitieve onderzoeksprogramma voor desbetreffend begrotingsjaar vast.

Hieronder kunt u de Meerjarenstrategie 2017 – 2020 downloaden.