Jaarverslagen

De rekenkamer brengt verslag uit van de activiteiten van elk kalenderjaar.

De rekenkamer legt hiermee verantwoording af van haar handelen. Met jaarverslagen geeft de rekenkamer inzicht in de manier waarop het door de raad toegekende budget is besteed. In het verslag worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat heeft de rekenkamer bereikt?
  • Wat heeft de rekenkamer daarvoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Eerdere jaarverslagen