Kort onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie (LISE)

Onderzoek

Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie


Status:
Lopend

De rekenkamer doet onderzoek naar het Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie

Op 7 oktober 2021 zond het college de gemeenteraad een brief waarin deze wordt geïnformeerd over de start van de pilotfase van een revolverend Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) (RIS310093). Op 15 september 2020 publiceerden wij een Handreiking Revolverende Fondsen (RIS306216) met aandachtspunten voor de raad die van belang zijn bij de instelling van een revolverend fonds. Deze handreiking hebben wij naar aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 opgesteld, waarin is opgenomen dat 30% (€ 184 mln.) van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco bestemd wordt voor de energietransitie. Hoewel het college in reactie op de handreiking voor de raad (RIS307726) aangaf dat zij voor de toekomst de benoemde kernvraagstukken uit de handreiking zoveel als mogelijk wil ondervangen, constateren wij dat het college hier in de brief aan de commissie over LISE niet expliciet op reflecteert. We zullen onderzoek doen of voldoende rekening is gehouden met de aandachtspunten uit de handreiking.

Tijdslijn

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Thijs Bosma

Onderzoeker