Lopend onderzoek

De rekenkamer voert op dit moment onderzoek uit naar het afvalbeleid en de maatschappelijke opvang in Den Haag.

Onderzoek Afvalbeleid
De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalstoffenverwijdering’.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 gepubliceerd.

Onderzoek Maatschappelijke opvang
De rekenkamer doet onderzoek naar de maatschappelijke opvang in Den Haag. Naast de Rekenkamer Den Haag voeren de andere rekenkamers van de G4 gelijktijdig een zelfde onderzoek uit naar maatschappelijke opvang. Met dit onderzoek beoogt de Haagse rekenkamer inzicht te verschaffen in de keten van maatschappelijke opvang en de mogelijke belemmeringen in de in-, door- en uitstroom.

In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Maatschappelijke opvang’.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het vierde kwartaal van 2017 gepubliceerd.