Lopend onderzoek

De rekenkamer voert op dit moment onderzoek uit naar de maatschappelijke opvang in Den Haag.

Onderzoek Maatschappelijke opvang
De rekenkamer doet onderzoek naar de maatschappelijke opvang in Den Haag. Naast de Rekenkamer Den Haag voeren de andere rekenkamers van de G4 gelijktijdig een zelfde onderzoek uit naar maatschappelijke opvang. Met dit onderzoek beoogt de Haagse rekenkamer inzicht te verschaffen in de keten van maatschappelijke opvang en de mogelijke belemmeringen in de in-, door- en uitstroom.

In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Maatschappelijke opvang’.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het vierde kwartaal van 2017 gepubliceerd.