Lopend onderzoek

De rekenkamer voert op dit moment onderzoek uit naar de exploitatie van het onderwijs- en cultuurcentrum en het afvalbeleid in Den Haag.

Onderzoek Exploitatie Onderwijs- en Cultuurcentrum
De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). De rekenkamer heeft met dit onderzoek als doel de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (totale) exploitatie van het OCC. Het onderzoek is gericht op de toekomstige exploitatie van het OCC en de mogelijkheden voor de gemeenteraad om te sturen op doeltreffendheid en doelmatigheid van deze exploitatie. Daarnaast wil de rekenkamer de raad inzicht verschaffen in de eigen kaderstellende en controlerende rol en de wijze waarop daaraan invulling is gegeven. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek 'Exploitatie onderwijs- en cultuurcentrum'.

Naar verwachting wordt het onderzoek in derde kwartaal van 2018 gepubliceerd.

Onderzoek Afvalbeleid
De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalstoffenverwijdering’.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 gepubliceerd.