Artikelen door Thijs Bosma

Brief beleidskader informatieveiligheid

In februari 2015 is de rekenkamer nagegaan in hoeverre het raadsbesluit Digitale veiligheid wordt uitgevoerd. De rekenkamer informeerde de raad hierover via onderstaande brief.

Rekenkamer start drie nieuwe onderzoeken

Eind 2014 publiceerde de rekenkamer het onderzoeksprogramma 2014 – 2015. Voor de onderwerpen Schuldhulpverlening, Sociale wijkzorgteams en Verbonden Partijen zijn de onderzoeksplannen inmiddels gereed en wordt gestart met de uitvoering. U kunt de drie onderzoeksopzetten hieronder downloaden.

Workshop digitale veiligheid

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. In samenwerking met Taskforce BID heeft de Rekenkamer Den Haag een notitie opgesteld […]

Decentralisatie jeugdzorg

De G4 rekenkamers deden onderzoek naar de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel […]