Artikelen door Thijs Bosma

Rekenkamer Den Haag publiceert Handreiking revolverende fondsen

De rekenkamer heeft voor de gemeenteraad een handreiking opgesteld voor het opzetten van revolverende fondsen. De gemeente Den Haag wil een derde van de opbrengsten uit de verkoop van Eneco, ongeveer € 180 miljoen, besteden aan de energietransitie. De ambitie van de gemeente is om dit geld deels via één of meerdere revolverende fondsen beschikbaar […]

Verkenningen rekenkamer coronacrisis

De rekenkamer volgt actuele ontwikkelingen in de samenleving en het stadsbestuur en doet daar, wanneer nodig, onderzoek naar. De coronacrisis is aanleiding alert te zijn op mogelijke onderzoeksonderwerpen. Met deze brief informeren we de gemeenteraad over onze constateringen bij twee verkenningen die wij de afgelopen maanden hebben gedaan naar de transparantie en kwaliteit van het […]

Opvolgingsbrief onderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

De rekenkamer heeft voor de raad inzichtelijk gemaakt in hoeverre hiermee invulling is gegeven aan het raadsbesluit van 14 december 2017 (RIS 297663) dat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Eerlijk delen’ is genomen.

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

De rekenkamer heeft het Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 gepubliceerd. In het Jaarverslag 2019 zijn de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar opgenomen. In het Jaarplan 2020 geeft de rekenkamer aan welke onderzoeken en overige activiteiten zij in 2020 zal uitvoeren. Een financieel en inhoudelijk overzicht van ons werk voor de gemeente Den Haag.

Toelichting onderzoeken Haagse Markttarieven

De rekenkamer heeft een toelichting geschreven op de relatie tussen de onderzoeken van de gemeentelijke accountantsdienst en de rekenkamer naar de tarieven op de Haagse Markt. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Leefomgeving kwamen beide onderzoeken aan de orde. Ten behoeve van het tweede deel van de behandeling van ons onderzoek in de commissie Leefomgeving […]

Start gezamenlijk onderzoek Jeugdhulp H10

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar de Jeugdhulp H10. De rekenkamer voert dit onderzoek uit in samenwerking met de rekenkamer(commissie)s van de andere H10-gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Manus Twisk nieuwe voorzitter Haagse Rekenkamer

Manus Twisk is voorgedragen als voorzitter van de Haagse Rekenkamer. In een volgende raadsvergadering stemt de gemeenteraad over zijn benoeming. Twisk volgt Watze de Boer op, wiens termijn van zes jaar op 1 november 2019 eindigt.

Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

Op 8 juli 2019 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over het aangehouden onderzoek naar het afvalbeleid. De rekenkamer heeft besloten dit onderzoek stop te zetten. In de bijlage vindt u de brief die wij hierover aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

Rekenkamer start onderzoek naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die de Rekenkamer Den Haag in 2018 via het Stadspanel Den Haag heeft uitgezet heeft de rekenkamer besloten een onderzoek te doen naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte. Met dit onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad inzichtelijk maken of de aanpak van […]

Publicatie onderzoek Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het economisch beleid van de gemeente Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord wat de kwaliteit is van het economisch beleid zoals uiteengezet in de strategische lijnen Stedelijke economie en Kenniseconomie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen en een […]