Artikelen door Thijs Bosma

Publicatie rekenkamerbrief Ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg – Zwolsestraat

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ een brief voor de raad opgesteld over de risico’s bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. In deze brief geven wij een nadere duiding van de financiële risico’s en gaan we in op de relatie tussen de […]

In memoriam Watze de Boer

Met verslagenheid en bedroefdheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Watze de Boer (1955-2021) Als voorzitter heeft Watze de Rekenkamer Den Haag vanaf zijn aantreden in november 2013 op de kaart gezet. Watze was de drijvende kracht achter de uitbreiding van de rekenkamer naar de professionele organisatie die het nu is. Onder […]

Stand van zaken rekenkameronderzoek Jeugdzorg H10

Naar aanleiding van een verzoek dat op 18 maart 2021 is gedaan in de commissie Samenleving heeft de rekenkamer een brief opgesteld waarin de stand van zaken van het rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg is opgenomen. Deze brief kunt u hieronder downloaden. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de onderzoekspagina van dit onderzoek.

Meerjarenstrategie Rekenkamer Den Haag 2021-2024

Met de Meerjarenstrategie 2021-2024 informeert de rekenkamer de gemeenteraad over de visie en de rol van de rekenkamer en schetsen wij de kaders voor ons werk voor de komende jaren.

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 opgesteld. In het Jaarverslag 2020 rapporteren wij aan de hand van de drie w-vragen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over onze verrichte werkzaamheden over het afgelopen jaar. In het Jaarplan 2021 geven wij, eveneens aan de hand van de drie w-vragen, aan […]

Kwaliteitswaarborging – hoe zorgt de Rekenkamer Den Haag voor kwalitatief hoogwaardige onderzoeken?

De rekenkamer publiceert de eisen waaraan haar onderzoeken moeten voldoen. De rekenkamer ziet kwalitatief hoogwaardig onderzoek als een belangrijke voorwaarde voor een onafhankelijke en objectieve uitvoering van haar taak. Bij de uitvoering van onze onderzoeken houden we daarom vast aan kwaliteitseisen. Met de notitie ‘Kwaliteitswaarborging rekenkameronderzoek’ maken we duidelijk aan welke eisen onze onderzoeken moeten […]

Publicatie brieven G4-rekenkamers over geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag heeft samen met de G4-rekenkamers een brief met een gezamenlijke analyse over geheimhouding aangeboden aan de G4-gemeenteraden. Tevens is een brief voor de Tweede Kamer opgesteld die betrekking heeft op de wet- en regelgeving rondom geheimhouding. In de G4-brief aan de gemeenteraden worden de resultaten van een gezamenlijke analyse gepresenteerd. Deze […]

Publicatie onderzoek naar geheimhouding ‘Openheid over geheimhouding’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan of het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) geheimhouding in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en of de gemeente het principe van ‘openbaar tenzij’ in de praktijk ook goed naleeft. In onderstaande video worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek toegelicht. Het onderzoeksrapport, […]

Beantwoording technische vragen onderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex

Naar aanleiding van de publicatie van ons onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex op 6 november 2020 zijn door de gemeenteraad technische vragen gesteld. Op 8 december hebben wij de beantwoording van deze vragen aan de gemeenteraad gestuurd. Hieronder kunt u de begeleidende brief en de beantwoording van de vragen downloaden.