Artikelen door Thijs Bosma

Publicatie ‘Aan de slag!’ Onvoldoende sturing op begeleiding jongeren

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren naar school of werk door de gemeente. Dit is een taak van de gemeente in het kader van de Participatiewet uit 2015. Wij concluderen dat de gemeente onvoldoende kan sturen op een doeltreffende begeleiding van jongeren. Dit komt omdat het gemeentebestuur, raad en […]

Publicatie rekenkamerbrief Ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg – Zwolsestraat

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ een brief voor de raad opgesteld over de risico’s bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. In deze brief geven wij een nadere duiding van de financiële risico’s en gaan we in op de relatie tussen de […]

Beantwoording technische vragen onderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex

Naar aanleiding van de publicatie van ons onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex op 6 november 2020 zijn door de gemeenteraad technische vragen gesteld. Op 8 december hebben wij de beantwoording van deze vragen aan de gemeenteraad gestuurd. Hieronder kunt u de begeleidende brief en de beantwoording van de vragen downloaden.

Opvolgingsbrief onderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

De rekenkamer heeft voor de raad inzichtelijk gemaakt in hoeverre hiermee invulling is gegeven aan het raadsbesluit van 14 december 2017 (RIS 297663) dat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Eerlijk delen’ is genomen.

Manus Twisk nieuwe voorzitter Haagse Rekenkamer

Manus Twisk is voorgedragen als voorzitter van de Haagse Rekenkamer. In een volgende raadsvergadering stemt de gemeenteraad over zijn benoeming. Twisk volgt Watze de Boer op, wiens termijn van zes jaar op 1 november 2019 eindigt.

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

In ons jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 rapporteren we over onze werkzaamheden van het afgelopen jaar en geven we aan welke onderzoeken en overige activiteiten wij in 2019 willen uitvoeren. Hieronder kunt u het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 downloaden.

Rekenkamer start onderzoek Participatiewet jongeren

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te […]