Artikelen door Thijs Bosma

Brief over ‘second opinion veiligheid OV’

Op 15 december 2009 heeft de rekenkamer een brief gestuurd aan de raad. Hierin worden de resultaten van een second opinion op het onderzoek ‘sociale veiligheid in het openbaar vervoer’ vermeld.

WTA-onderzoek 2010

De Rekenkamer Den Haag zond op 22 februari 2011 een brief met haar bevindingen naar de voorzitter van de rekeningencommissie.

Werkconferentie monitoring coalitieakkoord

In deze interactieve werkconferentie heeft de rekenkamer met de raad geprobeerd zicht te krijgen op de verschillende visies en opvattingen over de controlerende rol van de raad op het coalitieakkoord ‘Aan de slag!’. Onder leiding van Jan Brink, voormalig raadslid en voorzitter van de rekeningencommissie, hebben 13 raadsleden, twee wethouders en een aantal fractiemedewerkers zich […]

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag 2009 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Brief follow-up Treasury

In november 2008 heeft de rekenkamer een bericht aan de raad gezonden over de uitgezette gelden van de gemeente bij Landsbanki. In maart 2010 volgde een brief over de follow-up ten aanzien van het Treasury-statuut.

Jaarverslag 2008

Het jaarverslag 2008 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Jaarverslag 2007

Het jaarverslag 2007 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Jaarverslag 2006

Het jaarverslag 2006 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Jaarverslag 2005

Het jaarverslag 2005 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.