Artikelen door Thijs Bosma

Publicatie opvolgingsbrief onderzoek ‘Zorgen voor de jeugd’

Is de gemeenteraad beter in staat om haar controlerende rol te pakken binnen de jeugdzorg? De rekenkamer concludeerde in 2021 in het rekenkamerrapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat de raad te weinig zicht had op de kostenontwikkelingen binnen de jeugdzorg. En op de resultaten van jeugdzorgtrajecten. De rekenkamer deed daarom aanbevelingen om, onder andere, de […]