Artikelen door Thijs Bosma

Rekenkamer start onderzoek naar subsidies voor welzijnswerk

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar subsidies voor welzijnswerk. De gemeente Den Haag gebruikt voornamelijk subsidies om haar welzijnsdoelen te bereiken, en wil deze subsidies efficiënt en effectief verlenen. De rekenkamer zal toetsen in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van deze doelen voor welzijnswerk. Kijk voor meer informatie op de onderzoekspagina […]

Publicatie ‘Aan de slag!’ Onvoldoende sturing op begeleiding jongeren

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren naar school of werk door de gemeente. Dit is een taak van de gemeente in het kader van de Participatiewet uit 2015. Wij concluderen dat de gemeente onvoldoende kan sturen op een doeltreffende begeleiding van jongeren. Dit komt omdat het gemeentebestuur, raad en […]

Publicatie rekenkamerbrief Ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg – Zwolsestraat

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ een brief voor de raad opgesteld over de risico’s bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. In deze brief geven wij een nadere duiding van de financiële risico’s en gaan we in op de relatie tussen de […]