Artikelen door sowmedia

Constateringen bij raadsvoorstel ‘Actualisering dekkingsbesluit Amare’

Op 15 mei 2020 verzonden wij een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van het raadsvoorstel Actualisering dekkingsbesluit Amare (RIS304964). Met de brief voorzien we de gemeenteraad van informatie over de complexe financiële context van het raadsvoorstel en willen we de raad ondersteunen bij de besluitvorming ten aanzien van dit raadsvoorstel.  

Opvolgingsbrief ‘Tel uit je winst’

Op 7 oktober 2019 zijn de Economische visie Den Haag (RIS 303550) en Economische uitvoeringsagenda 2019-2022 (RIS 303548) aan de raad aangeboden. De rekenkamer informeert in bijgaande brief in hoeverre hiermee opvolging is gegeven aan het raadsbesluit (RIS 302387) van 13 juni 2019, dat is genomen naar aanleiding van ons onderzoek ‘Tel uit je winst’ […]

Voortgang onderzoeken Rekenkamer januari 2020

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de uitvoering van het onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) heeft de Rekenkamer de gemeenteraad op 30 januari 2020 geïnformeerd over de voortgang van de lopende onderzoeken.

Rekenkamer start onderzoek naar Geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar geheimhouding. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken of het beleid en de praktijk rondom geheimhouding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en of het principe van ‘openbaar tenzij’ ook in de praktijk goed wordt nageleefd. Naar verwachting wordt dit onderzoek afgerond […]

Publicatie onderzoek tarieven op de Haagse Markt ‘Uit de markt prijzen’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de tarieven op de Haagse Markt. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de tarieven op de Haagse Markt. Doel van dit onderzoek was om voor de raad inzichtelijk te maken of de doorbelasting van de kosten van de Haagse Markt aan (individuele) ondernemers in […]