Artikelen door Manezha Abdul

Onderzoeksprogramma 2013

De Rekenkamer Den Haag publiceerde op 20 december 2012 het onderzoeksprogramma 2013.

Wta onafhankelijkheid 2012

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD). Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij […]

Zorg voor jeugd op scholen!

Jeugdzorg gaat op de schop. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg en kunnen dan grotendeels zelf bepalen wat zij willen bereiken en hoe. De Rekenkamer Den Haag onderzocht ter voorbereiding daarop hoe het nu staat met de zorg voor jeugd op scholen en wat de gemeente daar nu aan doet. Het signaleren […]

Evalueren en leren

Follow up van vijf onderzoeken en zelfevaluatie rekenkamer.

Onderzoek subsidiebeleid – Van uitgaven naar uitkomsten

‘De gemeente Den Haag stuurt via subsidies steeds meer op prestaties. Het is echter niet altijd voldoende duidelijk welke beleidsdoelen subsidies dienen en aan welke maatschappelijke effecten ze moeten bijdragen’, stelt de Rekenkamer Den Haag in het rapport “Van uitgaven naar uitkomsten”. Rekenkamer Den Haag: Zet subsidies bewust en zakelijk in Op woensdag 14 december […]

Werkconferentie Samen Kennis Maken

Op donderdag 1 september organiseerde de rekenkamer werkconferentie voor de Raad. Het thema van de werkconferentie was ‘Samen Kennis Maken’.