Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

17 zoekresultaten voor:

1

Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

Den Haag bouwt grote projecten zonder zicht op doelen. Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur de nodige aandacht aan de maatschappelijke effecten die men van het project verwacht, bijvoorbeeld het versterken van de stedelijke economie of […]

2

Publicatie Digitale veiligheid

Rekenkameronderzoek toont kwetsbaarheden in digitale veiligheid gemeente Den Haag. De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag.nl veilig te zijn. Op het interne netwerk werden de nodige kwetsbaarheden in de veiligheid gevonden. De rekenkamer beveelt aan […]

3

Factsheets begrotingsprogramma’s

De factsheets bieden per begrotingsprogramma zicht op het geld, het gemeentelijk beleid, actuele ontwikkelingen, en relevante onderzoeksrapporten van de rekenkamer en anderen. U kunt in de inhoudsopgave eenvoudig de voor u relevante pagina’s vinden en doorklikken naar de achterliggende documenten. De rekenkamer beoogt met de factsheets bij te dragen aan de kaderstellende en controlerende taken […]

4

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad (RIS 269585) kunt u via de onderstaande links downloaden.

6

Publicatie ‘Meten is weten?’

Indicatoren in begroting en verantwoording Rekenkamer Den Haag onderzoekt in ‘Meten is weten?’ kwaliteit rapportage over doelstellingen en resultaten van gemeentelijk beleid. De begroting en het jaarverslag van de gemeente gaan niet alleen over geld. Het college van B&W geeft in de begroting aan wat er voor het geld gedaan gaat worden en welke doelen […]

7

Onderzoeksplan digitale veiligheid

Op 2 oktober 2013 bood de rekenkamer middels een begeleidende brief de commissie Bestuur het onderzoeksplan digitale veiligheid aan.

8

Kansenkaart Haags Sociaal Domein

Rekenkamer Den Haag biedt Haagse raad kansenkaart aan. Op 12 september bood Rekenkamer Den Haag de Haagse raad de kansenkaart ‘Haags Sociaal Domein’ aan. Op 10 juli heeft de rekenkamer een werksessie gehouden voor raadsleden van de commissies Bestuur en Samenleving. Tijdens deze werksessie is de basis van de kansenkaart gelegd. De rekenkamer wil er […]

9

Hallo Den Haag, kunt u mij helpen?

Verbeter samenwerking gemeentelijke diensten voor een excellente dienstverlening aan de burger. 70% van de mensen is tevreden over de dienstverlening door de gemeente Den Haag. Dat is op zich een mooie score. De gemeente streeft er echter naar in 2015 een excellente dienstverlener te zijn met 90% tevredenheid. Voor het waar maken van deze ambitie […]

10

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 (RIS 257641) van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad kunt u via de onderstaande links downloaden.