Artikelen door Katelijne Brongers

Zorg voor jeugd op scholen!

Jeugdzorg gaat op de schop. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg en kunnen dan grotendeels zelf bepalen wat zij willen bereiken en hoe. De Rekenkamer Den Haag onderzocht ter voorbereiding daarop hoe het nu staat met de zorg voor jeugd op scholen en wat de gemeente daar nu aan doet. Het signaleren […]

Evalueren en leren

Follow up van vijf onderzoeken en zelfevaluatie rekenkamer.

Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 van Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Onderzoek subsidiebeleid – Van uitgaven naar uitkomsten

‘De gemeente Den Haag stuurt via subsidies steeds meer op prestaties. Het is echter niet altijd voldoende duidelijk welke beleidsdoelen subsidies dienen en aan welke maatschappelijke effecten ze moeten bijdragen’, stelt de Rekenkamer Den Haag in het rapport “Van uitgaven naar uitkomsten”. Rekenkamer Den Haag: Zet subsidies bewust en zakelijk in Op woensdag 14 december […]

Werkconferentie Samen Kennis Maken

Op donderdag 1 september organiseerde de rekenkamer werkconferentie voor de Raad. Het thema van de werkconferentie was ‘Samen Kennis Maken’.

Brief G4-rekenkamers luchtverontreiniging

De G4-rekenkamers richten zich aan de rijksoverheid naar aanleiding van het gezamenlijk onderzoek naar de aanpak van luchtverontreiniging in de steden. In de brief aan het rijk worden de in het onderzoek geconstateerde problemen die het stedelijk niveau overstijgen onder de aandacht gebracht.

Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Bericht uitgezette gelden Landsbanki

De Rekenkamer Den Haag volgt de ontwikkelingen rond de 10 miljoen euro aan uitgezette gelden van de gemeente Den Haag bij Landsbanki met bijzondere interesse. Dit vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan over dit onderwerp.

Brief over ‘second opinion veiligheid OV’

Op 15 december 2009 heeft de rekenkamer een brief gestuurd aan de raad. Hierin worden de resultaten van een second opinion op het onderzoek ‘sociale veiligheid in het openbaar vervoer’ vermeld.