Artikelen door Katelijne Brongers

Factsheets begrotingsprogramma’s

De factsheets bieden per begrotingsprogramma zicht op het geld, het gemeentelijk beleid, actuele ontwikkelingen, en relevante onderzoeksrapporten van de rekenkamer en anderen. U kunt in de inhoudsopgave eenvoudig de voor u relevante pagina’s vinden en doorklikken naar de achterliggende documenten. De rekenkamer beoogt met de factsheets bij te dragen aan de kaderstellende en controlerende taken […]

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad (RIS 269585) kunt u via de onderstaande links downloaden.

Publicatie ‘Meten is weten?’

Indicatoren in begroting en verantwoording Rekenkamer Den Haag onderzoekt in ‘Meten is weten?’ kwaliteit rapportage over doelstellingen en resultaten van gemeentelijk beleid. De begroting en het jaarverslag van de gemeente gaan niet alleen over geld. Het college van B&W geeft in de begroting aan wat er voor het geld gedaan gaat worden en welke doelen […]

Onderzoeksplan digitale veiligheid

Op 2 oktober 2013 bood de rekenkamer middels een begeleidende brief de commissie Bestuur het onderzoeksplan digitale veiligheid aan.

Kansenkaart Haags Sociaal Domein

Rekenkamer Den Haag biedt Haagse raad kansenkaart aan. Op 12 september bood Rekenkamer Den Haag de Haagse raad de kansenkaart ‘Haags Sociaal Domein’ aan. Op 10 juli heeft de rekenkamer een werksessie gehouden voor raadsleden van de commissies Bestuur en Samenleving. Tijdens deze werksessie is de basis van de kansenkaart gelegd. De rekenkamer wil er […]

Hallo Den Haag, kunt u mij helpen?

Verbeter samenwerking gemeentelijke diensten voor een excellente dienstverlening aan de burger. 70% van de mensen is tevreden over de dienstverlening door de gemeente Den Haag. Dat is op zich een mooie score. De gemeente streeft er echter naar in 2015 een excellente dienstverlener te zijn met 90% tevredenheid. Voor het waar maken van deze ambitie […]

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 (RIS 257641) van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad kunt u via de onderstaande links downloaden.

Onderzoeksprogramma 2013

De Rekenkamer Den Haag publiceerde op 20 december 2012 het onderzoeksprogramma 2013.

Wta onafhankelijkheid 2012

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD). Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij […]