Artikelen door Katelijne Brongers

Filmpje technische toelichting over stijging kosten voor de jeugdzorg

Op 8 juli 2021 publiceerden wij ons onderzoek naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad (RIS 309389). Ten behoeve van de beoogde behandeling van het bijbehorende raadsvoorstel op 11 november aanstaande in de commissie Samenleving hebben wij een filmpje gemaakt waarin wij de uitkomsten van onze […]

Publicatie ‘Zorgen voor de jeugd’: weinig zicht op kostenontwikkeling en resultaten jeugdzorg

De Rekenkamer Den Haag heeft in samenwerking met de andere H10-rekenkamer(commissie)s onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat op 8 juli 2021 door de rekenkamer is gepubliceerd.   We concluderen dat de gemeenteraad […]

In memoriam Watze de Boer

Met verslagenheid en bedroefdheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Watze de Boer (1955-2021) Als voorzitter heeft Watze de Rekenkamer Den Haag vanaf zijn aantreden in november 2013 op de kaart gezet. Watze was de drijvende kracht achter de uitbreiding van de rekenkamer naar de professionele organisatie die het nu is. Onder […]

Stand van zaken rekenkameronderzoek Jeugdzorg H10

Naar aanleiding van een verzoek dat op 18 maart 2021 is gedaan in de commissie Samenleving heeft de rekenkamer een brief opgesteld waarin de stand van zaken van het rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg is opgenomen. Deze brief kunt u hieronder downloaden. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de onderzoekspagina van dit onderzoek.

Meerjarenstrategie Rekenkamer Den Haag 2021-2024

Met de Meerjarenstrategie 2021-2024 informeert de rekenkamer de gemeenteraad over de visie en de rol van de rekenkamer en schetsen wij de kaders voor ons werk voor de komende jaren.

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 opgesteld. In het Jaarverslag 2020 rapporteren wij aan de hand van de drie w-vragen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over onze verrichte werkzaamheden over het afgelopen jaar. In het Jaarplan 2021 geven wij, eveneens aan de hand van de drie w-vragen, aan […]

Kwaliteitswaarborging – hoe zorgt de Rekenkamer Den Haag voor kwalitatief hoogwaardige onderzoeken?

De rekenkamer publiceert de eisen waaraan haar onderzoeken moeten voldoen. De rekenkamer ziet kwalitatief hoogwaardig onderzoek als een belangrijke voorwaarde voor een onafhankelijke en objectieve uitvoering van haar taak. Bij de uitvoering van onze onderzoeken houden we daarom vast aan kwaliteitseisen. Met de notitie ‘Kwaliteitswaarborging rekenkameronderzoek’ maken we duidelijk aan welke eisen onze onderzoeken moeten […]

Publicatie brieven G4-rekenkamers over geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag heeft samen met de G4-rekenkamers een brief met een gezamenlijke analyse over geheimhouding aangeboden aan de G4-gemeenteraden. Tevens is een brief voor de Tweede Kamer opgesteld die betrekking heeft op de wet- en regelgeving rondom geheimhouding. In de G4-brief aan de gemeenteraden worden de resultaten van een gezamenlijke analyse gepresenteerd. Deze […]

Publicatie onderzoek naar geheimhouding ‘Openheid over geheimhouding’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan of het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) geheimhouding in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en of de gemeente het principe van ‘openbaar tenzij’ in de praktijk ook goed naleeft. In onderstaande video worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek toegelicht. Het onderzoeksrapport, […]