Artikelen door Coen Eisma

Rekenkamer start onderzoek naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die de Rekenkamer Den Haag in 2018 via het Stadspanel Den Haag heeft uitgezet heeft de rekenkamer besloten een onderzoek te doen naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte. Met dit onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad inzichtelijk maken of de aanpak van […]

Publicatie onderzoek Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het economisch beleid van de gemeente Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord wat de kwaliteit is van het economisch beleid zoals uiteengezet in de strategische lijnen Stedelijke economie en Kenniseconomie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen en een […]

Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 van Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Brief G4-rekenkamers luchtverontreiniging

De G4-rekenkamers richten zich aan de rijksoverheid naar aanleiding van het gezamenlijk onderzoek naar de aanpak van luchtverontreiniging in de steden. In de brief aan het rijk worden de in het onderzoek geconstateerde problemen die het stedelijk niveau overstijgen onder de aandacht gebracht.

Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.

Bericht uitgezette gelden Landsbanki

De Rekenkamer Den Haag volgt de ontwikkelingen rond de 10 miljoen euro aan uitgezette gelden van de gemeente Den Haag bij Landsbanki met bijzondere interesse. Dit vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan over dit onderwerp.

Brief over ‘second opinion veiligheid OV’

Op 15 december 2009 heeft de rekenkamer een brief gestuurd aan de raad. Hierin worden de resultaten van een second opinion op het onderzoek ‘sociale veiligheid in het openbaar vervoer’ vermeld.

WTA-onderzoek 2010

De Rekenkamer Den Haag zond op 22 februari 2011 een brief met haar bevindingen naar de voorzitter van de rekeningencommissie.

Werkconferentie monitoring coalitieakkoord

In deze interactieve werkconferentie heeft de rekenkamer met de raad geprobeerd zicht te krijgen op de verschillende visies en opvattingen over de controlerende rol van de raad op het coalitieakkoord ‘Aan de slag!’. Onder leiding van Jan Brink, voormalig raadslid en voorzitter van de rekeningencommissie, hebben 13 raadsleden, twee wethouders en een aantal fractiemedewerkers zich […]

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag 2009 van de Rekenkamer Den Haag kunt u via de onderstaande links downloaden.