Artikelen door Coen Eisma

Filmpje technische toelichting over stijging kosten voor de jeugdzorg

Op 8 juli 2021 publiceerden wij ons onderzoek naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad (RIS 309389). Ten behoeve van de beoogde behandeling van het bijbehorende raadsvoorstel op 11 november aanstaande in de commissie Samenleving hebben wij een filmpje gemaakt waarin wij de uitkomsten van onze […]

Publicatie ‘Zorgen voor de jeugd’: weinig zicht op kostenontwikkeling en resultaten jeugdzorg

De Rekenkamer Den Haag heeft in samenwerking met de andere H10-rekenkamer(commissie)s onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat op 8 juli 2021 door de rekenkamer is gepubliceerd.   We concluderen dat de gemeenteraad […]

In memoriam Watze de Boer

Met verslagenheid en bedroefdheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Watze de Boer (1955-2021) Als voorzitter heeft Watze de Rekenkamer Den Haag vanaf zijn aantreden in november 2013 op de kaart gezet. Watze was de drijvende kracht achter de uitbreiding van de rekenkamer naar de professionele organisatie die het nu is. Onder […]

Stand van zaken rekenkameronderzoek Jeugdzorg H10

Naar aanleiding van een verzoek dat op 18 maart 2021 is gedaan in de commissie Samenleving heeft de rekenkamer een brief opgesteld waarin de stand van zaken van het rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg is opgenomen. Deze brief kunt u hieronder downloaden. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de onderzoekspagina van dit onderzoek.

Rekenkamer Den Haag publiceert Handreiking revolverende fondsen

De rekenkamer heeft voor de gemeenteraad een handreiking opgesteld voor het opzetten van revolverende fondsen. De gemeente Den Haag wil een derde van de opbrengsten uit de verkoop van Eneco, ongeveer € 180 miljoen, besteden aan de energietransitie. De ambitie van de gemeente is om dit geld deels via één of meerdere revolverende fondsen beschikbaar […]

Verkenningen rekenkamer coronacrisis

De rekenkamer volgt actuele ontwikkelingen in de samenleving en het stadsbestuur en doet daar, wanneer nodig, onderzoek naar. De coronacrisis is aanleiding alert te zijn op mogelijke onderzoeksonderwerpen. Met deze brief informeren we de gemeenteraad over onze constateringen bij twee verkenningen die wij de afgelopen maanden hebben gedaan naar de transparantie en kwaliteit van het […]

Toelichting onderzoeken Haagse Markttarieven

De rekenkamer heeft een toelichting geschreven op de relatie tussen de onderzoeken van de gemeentelijke accountantsdienst en de rekenkamer naar de tarieven op de Haagse Markt. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Leefomgeving kwamen beide onderzoeken aan de orde. Ten behoeve van het tweede deel van de behandeling van ons onderzoek in de commissie Leefomgeving […]

Start gezamenlijk onderzoek Jeugdhulp H10

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar de Jeugdhulp H10. De rekenkamer voert dit onderzoek uit in samenwerking met de rekenkamer(commissie)s van de andere H10-gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

Op 8 juli 2019 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over het aangehouden onderzoek naar het afvalbeleid. De rekenkamer heeft besloten dit onderzoek stop te zetten. In de bijlage vindt u de brief die wij hierover aan de gemeenteraad hebben gestuurd.