Nieuwsbericht

Wta onafhankelijkheid 2012

Gepubliceerd: 
18 december 2012
Laatste wijziging: 
17 februari 2020

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD).

Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij uitvoering van deze wettelijke taken.

U kunt het gehele rapport lezen door het onderstaande document te openen.

Gepubliceerd: 
18 december 2012
Laatste wijziging: 
17 februari 2020