Nieuwsbericht

Werkconferentie monitoring coalitieakkoord

Gepubliceerd: 
01 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020

In deze interactieve werkconferentie heeft de rekenkamer met de raad geprobeerd zicht te krijgen op de verschillende visies en opvattingen over de controlerende rol van de raad op het coalitieakkoord ‘Aan de slag!’.

Onder leiding van Jan Brink, voormalig raadslid en voorzitter van de rekeningencommissie, hebben 13 raadsleden, twee wethouders en een aantal fractiemedewerkers zich op 2 februari 2011 gebogen over de vraag "wat kan en wat wil de raad vanuit zijn controlerende taak met het coalitieakkoord":

  • wat is de bestaande praktijk in Den Haag?
  • welke opties zijn er daarnaast en welke overwegingen spelen daarbij een rol?

Directeur Financiën, Gerard Boot, schetste kort de ontwikkelingen rondom de monitoring van doelstellingen: gegroeid in de praktijk. Vervolgens ging lid rapporteur van de rekenkamer, Pieter Welp, in op de quick scan op de begroting die de rekenkamer heeft uitgevoerd.


Deze inleidingen boden al zoveel stof tot discussie dat de stellingen niet meer besproken werden.Gerelateerd: interview met Sander Dekker, wethouder Financiën en Pieter Welp, collegelid Rekenkamer Den Haag

Gerelateerd: artikel van de Algemene Rekenkamer, Passie voor Publieke Verantwoording
(links naar interview en artikel zijn niet meer beschikbaar)

Gepubliceerd: 
01 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020