Nieuwsbericht

Vervolg 'Sturing decentrale welzijnsorganisaties'

Gepubliceerd: 
09 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020

De rekenkamercommissie heeft onderzocht of het college de afspraken met de raad heeft nageleefd die voortvloeiden uit het welzijnsrapport uit 2005.

De belangrijkste conclusie is dat niet alle afspraken door het college in voldoende mate zijn nagekomen. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen voor verdere verbetering van de sturing van de decentrale welzijnsorganisaties.

Gepubliceerd: 
09 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020