Nieuwsbericht

Vacature: Senior onderzoeker / projectleider (32-36 uur)

Gepubliceerd: 
07 augustus 2018
Laatste wijziging: 
07 augustus 2018

De Rekenkamer Den Haag onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur door de gemeente Den Haag. De rekenkamer versterkt met haar onderzoek de positie en het functioneren van de gemeenteraad. Zij draagt daarmee bij aan het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur. Werken voor de Rekenkamer Den Haag betekent dat je met een positief kritische benadering het functioneren van de gemeente op uiteenlopende terreinen onderzoekt. Kwaliteit en betrouwbaarheid van onderzoek staat voor ons voorop en wij zijn voortdurend op zoek naar methoden om ons onderzoek, de presentatie van resultaten en de doorwerking van onze aanbevelingen te verbeteren.

Op korte termijn is de Rekenkamer Den Haag op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige

Senior onderzoeker / projectleider (32-36 uur)

Je werkt als senior onderzoeker zowel aan de oriëntatie op verschillende beleidsthema’s als aan de uitvoering van onderzoek, waarbij je in staat bent zelfstandig (complexe) onderzoeksprojecten te leiden en uit te voeren. Je beschikt dan ook over een academisch werk- en denkniveau. De onderzoeken voer je zowel zelfstandig uit als in een team. Als senior onderzoeker moet je goed informatie kunnen doorgronden, je snel kunnen inwerken op nieuwe thema’s, begrijpen hoe beleids- en financiële verantwoordingsprocessen verlopen en inzicht hebben in de politiek-bestuurlijke organisatie van de gemeente.

Rekenkamer Den Haag

De rekenkamer van de gemeente Den Haag bestaat uit een bestuur van drie (externe) onafhankelijke leden. Zij oordelen over het handelen van het gemeentebestuur en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad. De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma, maar gebruikt wel de input van de raad om onderzoeksthema’s te selecteren en de timing en de vorm van haar producten goed te laten aansluiten bij de wensen van de raad. De leden worden ondersteund door de staf die de onderzoeken uitvoert en onder leiding staat van een secretaris.

Wij vragen

We zijn op zoek naar een resultaatgerichte senior onderzoeker met een academisch werk- en denkniveau en tenminste 5 jaar ervaring in beleidsonderzoek, die eveneens ervaring heeft met het zelfstandig leidinggeven aan projecten. Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend. Je bent ambitieus in je streven een bijdrage te kunnen leveren aan de functie van de rekenkamer als onderdeel van het lokale bestuur.

Aanbod

We bieden je een aanstelling voor een jaar aan met uitzicht op een vast contract bij gebleken geschiktheid. Het salaris bedraagt minimaal € 3.908 en maximaal € 5.363 (Schaal 12) bij een volledige aanstelling (36 uur).

Informatie

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Arjan Wiggers, secretaris rekenkamer, telefoonnummer: 06 209 704 91, e-mail: arjan.wiggers@denhaag.nl. Voor algemene informatie zie onze website: www.rekenkamerdenhaag.nl

Reageren?

Stuur uiterlijk 2 september 2018 een motivatie en cv per e-mail aan rekenkamer@denhaag.nl. Je ontvangt uiterlijk 7 september bericht of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De rekenkamer streeft bij de selectie naar diversiteit in de samenstelling van de staf.

Gepubliceerd: 
07 augustus 2018
Laatste wijziging: 
07 augustus 2018