Nieuwsbericht

Selectie onderzoek Verbonden Partijen bekend

Gepubliceerd: 
07 april 2015
Laatste wijziging: 
24 januari 2020

Op 7 april 2015 bood de rekenkamer het ‘Onderzoeksplan Verbonden Partijen verdiepende fase’ aan de voorzitter van de commissie Bestuur aan.

Dit onderzoeksplan is opgesteld mede naar aanleiding van de werkbespreking met de raad op 12 februari 2015 over de verdiepende fase van ons onderzoek naar Verbonden Partijen. Het onderzoeksplan richt zich op de verdiepende fase van het onderzoek, waarin de aansturing van vijf verbonden partijen in de praktijk nader wordt onderzocht. In het onderzoeksplan is onderbouwd welke verbonden partijen in het onderzoek betrokken worden. Het onderzoeksplan Verbonden Partijen kunt u hier downloaden.

Gepubliceerd: 
07 april 2015
Laatste wijziging: 
24 januari 2020