Nieuwsbericht

Rekenkamer start onderzoek Participatiewet jongeren

Gepubliceerd: 
27 februari 2019
Laatste wijziging: 
22 januari 2020

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te bieden om naar school of aan het werk te gaan. Daarnaast beoogt de rekenkamer met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de begeleiding van jongeren naar school of werk. Hieronder vindt u de onderzoeksopzet. Naar verwachting wordt dit onderzoek afgerond in het eerste kwartaal van 2020.

In het onderzoek praten we ook met jongeren. In het bestand hieronder kunt u lezen hoe we met deze gesprekken en de gegevens van jongeren in dit onderzoek omgaan.

Gepubliceerd: 
27 februari 2019
Laatste wijziging: 
22 januari 2020