Nieuwsbericht

Rekenkamer start onderzoek Maatschappelijke opvang

Gepubliceerd: 
23 mei 2017
Laatste wijziging: 
19 juni 2017

De rekenkamer doet onderzoek naar de maatschappelijke opvang in Den Haag.

Naast de Rekenkamer Den Haag voeren de andere rekenkamers van de G4 gelijktijdig een zelfde onderzoek uit naar maatschappelijke opvang. Met dit onderzoek beoogt de Haagse rekenkamer inzicht te verschaffen in de keten van maatschappelijke opvang en de mogelijke belemmeringen in de in-, door- en uitstroom.
Hieronder kunt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek naar maatschappelijke opvang downloaden.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het vierde kwartaal van 2017 gepubliceerd.

Gepubliceerd: 
23 mei 2017
Laatste wijziging: 
19 juni 2017