Nieuwsbericht

Rekenkamer start onderzoek Economisch beleid

Gepubliceerd: 
23 januari 2018
Laatste wijziging: 
22 januari 2020

De rekenkamer doet onderzoek naar het economisch beleid van de gemeente Den Haag.

Doel van dit onderzoek is de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het gevoerde economische beleid op het terrein van 'Kenniseconomie' en 'Stedelijke economie' om zo de gemeenteraad te ondersteunen bij het stellen van kaders aan de uitwerking van nieuw economisch beleid. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Economisch beleid’. Naar verwachting wordt het onderzoek in april 2019 gepubliceerd.

Gepubliceerd: 
23 januari 2018
Laatste wijziging: 
22 januari 2020