Nieuwsbericht

Rekenkamer start onderzoek afvalbeleid

Gepubliceerd: 
17 oktober 2017
Laatste wijziging: 
17 oktober 2017

De Rekenkamer Den Haag start een onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid.

In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalbeleid’.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 gepubliceerd.


Gepubliceerd: 
17 oktober 2017
Laatste wijziging: 
17 oktober 2017