Nieuwsbericht

Reactie actieplan maatschappelijke opvang

Gepubliceerd: 
14 januari 2019
Laatste wijziging: 
22 januari 2020

Op 14 januari 2019 heeft de rekenkamer een reactie gepubliceerd op het actieplan maatschappelijke opvang van het college. In de reactie maakt de rekenkamer inzichtelijk in hoeverre het actieplan van het college voor de maatschappelijke opvang (RIS301432) uitvoering geeft aan het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkamerrapport 'Van de straat', over de maatschappelijke opvang in Den Haag (RIS298871). De reactie is hieronder te downloaden.

Gepubliceerd: 
14 januari 2019
Laatste wijziging: 
22 januari 2020