Nieuwsbericht

Rapport 'Werk maken van inburgering'

Gepubliceerd: 
08 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het inburgeringsbeleid van Den Haag.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag blijkt dat de meeste nieuwkomers die een inburgeringstraject in Den Haag met goed gevolg afleggen zich daardoor gemotiveerd en gesterkt voelen in hun zelfvertrouwen. Des te groter is de teleurstelling bij deze groep wanneer zij ondanks het succesvol afronden van het inburgeringstraject nauwelijks een (betere) baan kunnen vinden. Zo luidt de conclusie van het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag.

Bekijk de film 'Werk maken van Inburgering' ter ondersteuning van het rapport

Gepubliceerd: 
08 maart 2011
Laatste wijziging: 
21 februari 2020