Nieuwsbericht

Publicatie onderzoek Toegang tot de Wmo

Gepubliceerd: 
24 februari 2017
Laatste wijziging: 
22 januari 2020

'Over de drempel', onderzoek naar de toegang tot de Wmo

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de opzet en uitvoering van de toegang tot de Wmo in Den Haag.

De rekenkamer heeft in het onderzoek gekeken in hoeverre de toegang van de Wmo in Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten.

Voor meer informatie en de publicatie kunt u hieronder het bestuurlijk rapport, feitenrapport, persbericht, raadsvoorstel en de bijlage Usability onderzoek Netprofiler downloaden.

Gepubliceerd: 
24 februari 2017
Laatste wijziging: 
22 januari 2020