Nieuwsbericht

Publicatie Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

Gepubliceerd: 
30 maart 2018
Laatste wijziging: 
22 januari 2020

De rekenkamer Den Haag heeft op 30 maart 2018 haar jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

De rekenkamer doet dat aan de hand van de drie w-vragen uit de Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aan de hand van de drie w-vragen geeft de rekenkamer eveneens inzicht in de onderzoeken die zij in 2018 zal uitvoeren. Het Jaarverslag 2017 & Jaarplan 2018 van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad (RIS 299429) kunt u hieronder downloaden.

Gepubliceerd: 
30 maart 2018
Laatste wijziging: 
22 januari 2020